#nisantasi

#Feriköy

#tesvikiye

#FulyaMahallesi

#Harbiye

#TeşvikiyeCamii

#mackaparki

#Halaskargazi

#AbideiHürriyet

#Feriköy

#mecidiyeköy

#Darülaceze

Engelliler Koordinasyon Merkezi

Şişli Belediye Başkanlığının, 08.09.2005 tarih ve 469 sayılı Encümen Kararına istinaden kurulan Engelliler Koordinasyon Merkezinin kuruluş amacı; Şişli ilçe sınırları içinde yaşayan engelli insanlarımıza ait bilgilerin eksiksiz olarak toplanması, Engellilere ve ailelerine yerel yönetim olarak sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam hukuki haklar konusunda danışmanlık yapılması, Gündelik yaşamı kolaylaştıracak, sosyal yaşama uyumlarını sağlayacak üretim sürecine dahil olmalarının önünü açacak çeşitli faaliyetler yapılması, Sakatlanmalar, sakat doğum nedenleri, engellilerin yaşadıkları sorunların kaynağının ve çözümlerinin neler olduğu konuları başta olmak üzere; Toplumun duyarlılığını ve bilgisini arttırıcı çalışmalar yapılması, Engellilerin yasal hakları konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, Engellilerin rehabilitasyonu ve eğitimleri, Meslek edinmeleri için eğitim çalışmaları, Sağlık koşullarının iyileştirilmesi için sağlık hizmet desteği sağlanması, İstihdam edilmeleri için çeşitli iş projelerinin gerçekleştirilmesidir.

ÇALIŞMA PROGRAMI

Şişli Belediye Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Merkezimizin ilçemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın yaşam şartlarını kolaylaştıracak çalışma programımızdır.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Şişli ilçemizde Engellilere yönelik Sivil Toplum Kuruluşları ile temasa geçilerek ilçemizde ikamet eden engelli sayısı ve özür grupları tespit edilecek ve bu konuda bir istatistik çıkartılacaktır.

BİLGİSAYAR KAYIT PROGRAMI

Engelliler Koordinasyon Merkezimizde bulunacak Bilgisayara üye hakkında her türlü bilginin bulunacağı kayıt programı hazırlanacaktır, bu program aşağıda yazılı istatistik bilgileri vermeye elverişli olacaktır.

a) Engel Grupları : Bedensel, Zihinsel, Sağır dilsiz, görme engelli ve süreğen

b) Yaş grubu : 18 yaş altı, 18 yaş üzeri

c) Cinsiyeti : Kadın, Erkek

d) Eğitim durumu : Yok, ilkokul, orta, lise, Yüksek okul

e) İş durumu : İşsiz, çalışıyor

f) İş Sektörü : Kamu, özel, kendi işi

g) Sos.Güvencesi : SSK, Emekli Sandığı, Bağkur, Yeşilkart

h) Öz.Kimlik Kartı : Var, Yok 

MEDYA

Şişli ilçemizde hizmet veren yerel TV, Radyo, Gazete vb. basın kuruluşları ile irtibata geçilerek koordinasyonumuzun oluşumu ve faaliyetleri ve belediyemizin engellilere verdiği hizmetler anlatılacak, çeşitli zamanlarda eğitim programları düzenlenerek, halkımızın engelliler hakkında bilinçlenmesi sağlanacaktır. 

Engelliler Koordinasyon Merkezimiz Belediyemiz Çözüm Merkezi ile irtibatlı olarak çalışacak, Çözüm Merkezi engelli vatandaşlarımızı her türlü sorunu için koordinasyon merkezimize yönlendirecektir. Koordinasyonumuz çözemediği problemleri Çözüm Merkezi ile paylaşacak ve ortak çözüm yolları aranacaktır.

KAYMAKAMLIK

Şişli Kaymakamlığı yetkilileri ile görüşme yapılarak koordinasyonumuz hakkında bilgi verilecek, engellilerimizin yeşil kart, 2022 sayılı yasa ile engelli maaşı alma hususunda kaymakamlık tarafından kolaylık sağlanması için görüşülecektir.

İŞKUR

İşkur il müdürlüğü ile irtibat kurularak ilçemizdeki engelli işsizlerimizin sayısı tespit edilecek ve İşkur ile ortak projeler üreterek, engellilerin çeşitli kurslar görerek istihdam edilmeler sağlanacaktır ‘Engelli çalıştırmayan iş yerlerinden kesilen ceza paraları engellilerin istihdamı için yapılacak projeler için kullanılmaktadır.’ İşkur inisiyatifinde biriken bu cezalar merkezimizin tavsiye edeceği organizasyonlarda kullandırılmaya çalışılacaktır.

İŞ YERLERİ VE İŞVERENLER

Şişli ilçemizde faaliyet gösteren iş yerleri ile görüşmeler yapılarak engelli işçi çalıştırmaları hakkında teşvik edilecek kanun gereği 50 ve üzeri personel çalıştıran işyerlerinin % 3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu ve çalıştırmayan iş yerlerine kesilecek cezalar hakkında bilgi verilecektir.

İŞ ADAMLARI DERNEKLERİ VE VAKIFLAR

Şişli ilçemizde bulunan İş Adamları dernekleri ve çeşitli vakıflarla temasa geçilerek engellilerin sorunları hakkında bilgi verilecek, ortak kampanyalar düzenlenerek engellilerin ihtiyacı olan ortez, protez, okuma çağında olan çocuklarımız için okul gereçleri ve burs imkanı sağlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

EĞİTİM

İlçemizde okuma çağında bulunan ancak okuyamayan engelli çocuklarımızın okuyamama sebepleri araştırılacak ve tüm imkanlar seferber edilerek okumaları konusunda yardımcı olunacaktır. İlçemizdeki okullar incelenerek engellilerin okula giriş çıkışlarında zorluk çektiği mimari engellerin asgari düzeye çekilmesi sağlanacak, maddi imkansızlık nedeniyle okuyamayan çocuklarımıza burs imkanı sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

MUHTARLIKLAR

İlçemizde bulunan mahalle muhtarları ile görüşme yapılacak, ilçemize taşınan engelli birey veya bireyleri olan ailelerin koordinasyonumuza kayıt olması sağlanacak, aynı şekilde ilçemizden kayıt alarak taşınan engelli bireylerin koordinasyon merkezimize bildirilerek kaydının silinmesi sağlanacaktır.

HASTANELER

İlçemizde bulunan özel hastanelerle görüşme yapılarak sosyal güvencesi olmayan engellilerimizin hastalık durumlarında ücretsiz muayene olmaları konusunda çalışma yapılacaktır.

 

İrtibat Bilgileri:

e-mail: engelliler@sislibelediyesi.com

İrtibat Telefonu : 212 2325300 Fax:212 2910393